top of page

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Klient annab Teenuse Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
Teenuse Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse
osutamiseks.

 


Vajalikud andmed

 

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

  • klienditoe andmed.
     

Teenuse Müüja säilitab Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed ja info. Seda infot käsitletakse
konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.
Teenuse Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-
posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

 

Astrid Beauty Academy OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.
 


Isikuandmetega tutvumine ja parandamine


Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma
kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
 


Nõusoleku tagasivõtmine


Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta
teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 


Säilitamine


Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada
raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebilehe on teenuse ost sooritatud ilma kliendikontota,
siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse
isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed
säilitatakse seitse aastat.
 


Kustutamine


Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte
hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-post on depilatsioonistuudio@gmail.com

 


Otseturustusteated


E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava
nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta
ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil
õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi
tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

bottom of page